Sve reklamacije vezane za kupljenu robu ili postupanje naših prodajnih operatera, nezadovoljstvo, pokude, ali i pohvale, primamo isključivo u pisanom obliku, poštom na adresu „HOLtec trade", Vidrenjak Juraja Pintarića 6, 44316 Velika Ludina ili e-poštom na adresu info@epolica.hr. U skladu s odredbama članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana od dana primitka kupljenih proizvoda, te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora: 

  • Ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
  • Ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • Ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  • Ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
  • Ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, treba obavijestiti ePOLICA o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to izjavom poslanom poštom na adresu HOLtec trade, obrt za trgovinu i usluge, 44316 V.Ludina, Vidrenjak, Juraja Pintarića 6 ili elektroničkom poštom na info@epolica.hr, a može se koristiti i pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Odgovor ćete dobiti u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupnji možete preuzeti OVDJE.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada HOLtec trade zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca HOLtec trade može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana na adresu sjedišta tvrtke.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu HOLtec trade, obrt za trgovinu i usluge, 44316 V.Ludina, Vidrenjak, Juraja Pintarića 6, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je HOLtec trade uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. U slučaju da naručite robu i odbijete ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), HOLtec trade ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 098 195 8284 ili se javi na info@epolica.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Savjeti kupcu:

  • Da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi prilikom izbora proizvoda.
  • Da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama ili nas nazovite i obavijestite o oštećenju ( 098 195 8284 ), jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
  • Ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
  • Da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili skladištenja) što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez da ste ga koristili
  • Ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti;

U skladu sa Zakonom korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ovim dokumentom informira se kupca o pravu, ne navodeći razloge za to, na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana. Navode se prava i obveze potrošača, kao i obveze i prava trgovca. U tu svrhu, u nastavku, navode se neki od članaka Zakona o zaštiti potrošača (neki u cijelosti, a neki samom djelomično).

Pratite nas na Facebooku